Beste cliënt,
Met betrekking tot de situatie met COVID-19, willen we graag even contact met u opnemen. We hopen dat u, uw gezin en collega’s gezond blijven en we willen u graag informeren over de stappen die we blijven nemen om de gezondheid en het welzijn van onze werknemers en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
MMO Dutch Caribbean volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 op de voet, inclusief informatie en begeleiding die wordt gepubliceerd door de Curaçaose, Nederlandse en wereldwijde gezondheidsautoriteiten.
We willen dat u gefocust blijft op uw bedrijf, werknemers en werkzaamheden en weet dat we onze dienstverlening waarop u vertrouwt blijven geven. Vanaf dinsdag 17 maart kunnen onze medewerkers vanuit huis werken. De werknemers van MMO Dutch Caribbean zijn bereikbaar via Skype for Business en Microsoft Teams via hun zakelijke e-mail adressen. Onze systemen, processen en activiteiten zijn robuust en veerkrachtig. Ook in deze situatie kunnen wij u op de gebruikelijke manier ondersteunen.
MMO Dutch Caribbean heeft tot nader order alle cliënt besprekingen omgezet in (video) conference calls en we houden ons aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over zelfquarantaine en ‘social distancing’. We communiceren regelmatig met onze collega’s en houden hen op de hoogte van veranderende situatie in Curaçao en de bijbehorende aanpassingen die we moeten maken.
Het is altijd ons doel u en uw bedrijf optimaal te ondersteunen. We proberen u niet te storen in een drukke periode, maar kunnen periodieke updates verzenden als de COVID-19-situatie zich ontwikkelt en er iets aan onze kant verandert. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat we u op het gebruikelijke hoge niveau van dienst kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
MMO Dutch Caribbean

Jasper Muns / Enrico van der Meij


Dear client,
With regard to the situation with COVID-19, we would like to take a moment to contact you. We hope that you, your family and your employees stay healthy and we would like to inform you about the steps we continue to take to ensure the health and wellbeing of our employees and to ensure business continuity.
MMO Dutch Caribbean closely follows developments related to COVID-19, including information and guidance published by health authorities from here and around the world.
We want you to stay focused on your business and employees and know that we are continuing the (fiscal) advisory services you rely on. As of Tuesday, March 17, our employees are enabled to work from home. MMO Dutch Caribbean employees are available on Skype for Business and Microsoft Team via their corporate e-mail addresses. Our systems, processes and activities are robust and resilient. Also in this situation we are able to support you in your daily work in the usual way.
MMO Dutch Caribbean has changed all client meetings to (video) conference calls and adheres to the World Health Organization guidance on self-quarantine and social distancing. We communicate regularly with our colleagues and keep them informed of changing situations in Curacao and the associated adjustments we need to make.
It is always our goal to optimally support you and your business. We try not to disturb you during a busy period but may send periodic updates as the COVID-19 situation develops and something on our side changes. We work hard to ensure that we can maintain our service to you at the usual high standards.
With kind regards,
MMO Dutch Caribbean

Jasper Muns / Enrico van der Meij